สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ผู้นำทีมติวเตอร์

  /  ผู้นำทีมติวเตอร์

[cbp][cbp_widget_row fullwidth=”false” type=”cbp_widget_row”][cbp_widget_box width=”one-whole” type=”cbp_widget_box” css_class=”” padding=”double-pad-right” use_bg_color=”0″ bg_color=”#fff” wrap=”1″][cbp_widget_element type=”cbp_widget_text” css_class=”” title=”” title_size=”h2″ title_link_to=”” use_bg_color=”0″ bg_color=”#fff” align_class=”align-left” custom_css_classes=”” padding=””]

Upupgradetutor เป็นสถาบันคุณภาพ ที่เน้นการตอบสนองความต้องการอย่างตรงจุดของทั้งนักเรียน และผู้ปกครอง มุ่งเน้นไปที่การเรียนเป็นกลุ่ม และส่วนตัว โดยสามารถเรียนผ่านสามช่องทางหลักคือ การเรียนที่บ้าน การเรียนนอกสถานที่ และการเรียนออนไลน์ ทุกช่องทางดำเนินการสอนโดยทีมติวเตอร์มากประสบการณ์จากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ

Upupgradetutor ดำเนินการคัดสรรติวเตอร์โดยทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญสูง หัวหน้าทีมของเราจบการศึกษาจากสถาบันศึกษาชั้นนำของไทย และญี่ปุ่น มีประสบการณ์ในวงการสอนพิเศษมามากกว่า 6 ปี ซึ่งก่อให้เกิดการจับคู่ติวเตอร์ และนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองเห็นจุดอ่อนของนักเรียน มองเห็นจุดแข็งของผู้สอนซึ่งสามารถเข้าไปเติมเต็มจุดอ่อนของนักเรียนได้อย่างลงตัว

ในปีที่ผ่านมา Upupgradetutor ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของน้องๆนักเรียนทั่วประเทศไทย นักเรียนของเราสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในคณะที่ต้องการได้ มีน้องๆหลายคนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ และมีน้องคนหนึ่งทำคะแนนเข้าเป็นอันดับ1 ครุศาสตร์ จุฬาฯ นอกจากนี้ระดับมัธยมยังมีนักเรียนที่สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมไปถึงความสำเร็จในการสอบเข้าโครงการพิเศษในโรงเรียนดังต่างๆของนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้า ม.1 และ ม. 3 สอบเข้า ม. 4

ขอแสดงความนับถือ

ทีมบริหาร Upupgradetutor

[/cbp_widget_element][/cbp_widget_box][/cbp_widget_row][cbp_widget_row fullwidth=”false” type=”cbp_widget_row”][cbp_widget_box width=”one-whole” type=”cbp_widget_box” css_class=”” padding=”” use_bg_color=”0″ bg_color=”#fff” wrap=”1″][cbp_widget_element type=”chp_widget_team_member” css_class=”” img_src=”195|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2016/09/1473058470167.jpeg|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2016/09/1473058470167.jpeg” image_is_circle=”0″ name=”พี่บุ๊ง” link=”” job_title=”ผู้นำทีมติวเตอร์” number_of_characters=”1500″]

จบการศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์จาก Tokyo Institute of Technology ด้วยการสนับสนุนทั้งทุนการศึกษา และทุนวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น เคยทำงานวิจัยระยะสั้นที่สถาบันวิจัยของ NASA, USA (Ames Research Center)

-ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม, ทุน JSTP ของ สวทช.)

-มัธยมปลาย Gifted วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุมศึกษา (ตัวแทนประเทศไทยแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์, ผ่านข้อเขียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์, สอวน ฟิสิกส์)

-มัธยมต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ภาคกลาง รวม กทม, ที่หนึ่งสมาคมคณิตศาสตร์ภาคตะวันตก)

[/cbp_widget_element][/cbp_widget_box][cbp_widget_box width=”one-half” type=”cbp_widget_box” css_class=”” padding=”double-pad-right” use_bg_color=”0″ bg_color=”#fff” wrap=”1″][cbp_widget_element type=”chp_widget_team_member” css_class=”” img_src=”197|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2014/03/Jeung2-Copy-e1395934021564.jpg|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2014/03/Jeung2-Copy-e1395934021564.jpg” image_is_circle=”0″ name=”พี่จึ๊ง” link=”” job_title=”ที่ปรึกษานักเรียน และผู้ปกครอง/หลักสูตร” number_of_characters=”200″]

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[/cbp_widget_element][/cbp_widget_box][cbp_widget_box width=”one-half” type=”cbp_widget_box” css_class=”” padding=”double-pad-left” use_bg_color=”0″ bg_color=”#fff” wrap=”1″][cbp_widget_element type=”chp_widget_team_member” css_class=”” img_src=”200|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2014/08/Up.jpg|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2014/08/Up.jpg|false” image_is_circle=”0″ name=”พี่แนท” link=”” job_title=”ที่ปรึกษานักเรียน และผู้ปกครอง” number_of_characters=”200″]

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[/cbp_widget_element][/cbp_widget_box][/cbp_widget_row][cbp_widget_row fullwidth=”false” type=”cbp_widget_row”][cbp_widget_box width=”one-half” type=”cbp_widget_box”][cbp_widget_element type=”chp_widget_team_member” css_class=”” img_src=”1516|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2014/08/Up1.jpg|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2014/08/Up1.jpg|thumbnail” image_is_circle=”0″ name=”พี่ตอง” link=”” job_title=”Admin Instragram dek_english สอนภาษาอังกฤษ ” number_of_characters=”300″]

ป.โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ ทุนเต็มจำนวน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[/cbp_widget_element][/cbp_widget_box][/cbp_widget_row][cbp_widget_row fullwidth=”false” type=”cbp_widget_row”][cbp_widget_box width=”one-half” type=”cbp_widget_box”][cbp_widget_element type=”chp_widget_team_member” css_class=”” img_src=”195|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2014/08/photo11.jpg|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2014/08/photo11.jpg|thumbnail” image_is_circle=”0″ name=”พี่ญา” link=”” job_title=”Admin Instragram dek_chula แนะแนวการศึกษา/ทุน/โควต้า/อาชีพ” number_of_characters=”200″]

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[/cbp_widget_element][/cbp_widget_box][/cbp_widget_row][cbp_widget_row fullwidth=”false” type=”cbp_widget_row”][cbp_widget_box width=”one-half” type=”cbp_widget_box”][cbp_widget_element type=”chp_widget_team_member” css_class=”” img_src=”1516|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2013/11/314975_4038530595110_1395321311_n.jpg|http://upupgradetutor.com/wp-content/uploads/2013/11/314975_4038530595110_1395321311_n-150×150.jpg|thumbnail” image_is_circle=”0″ name=”พี่แนน” link=”” job_title=”Web Master” number_of_characters=”200″]

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[/cbp_widget_element][/cbp_widget_box][/cbp_widget_row][/cbp]