โอ้ยสับสน!!! อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต่างกันอย่างไร? คลิกเลยมีคำตอบ


อักษรศาสตร์จุฬา

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต่างกันอย่างไร? คำถามโลกแตกไม่ว่าผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังสร้างความสับสันให้คนรุ่นใหม่ได้เสมอ

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ถ้าว่ากันตามความหมายที่ระบุในพจนานุกรม ทั้งสามคำจะมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่ถ้าหากว่ามองไปที่ชื่อของคณะแล้วนั้นหลักสูตรแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยก็ว่าได้ วัตถุประสงค์คือการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในสังคมไทย และระดับโลก

หากค้นใน google จะพบว่ารุ่นพี่หลายๆคนพยายามจะให้คำจำกัดความหรือความแตกต่างของการเรียนในคณะทั้งสาม อย่างไรก็ตามความแตกต่างนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนการสอนซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั่นเอง สำหรับมหาวิทยาลัยไหนเรียกว่าคณะอะไร รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะอักษรศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร
2. คณะศิลปศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต่างๆ
3. คณะมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแห่งมนุษย์ ในแง่ของจิตวิญญาณ การแสดงความคิด ความสัมพันธ์ พัฒนาการ และอารยธรรมของมนุษย์ ตลอดจนมุ่งศึกษาทางภาษา วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่มนุษย์สร้างสมขึ้น และสืบทอดมา โดยใช้วิธีศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยหลักคุณค่าและเหตุผล การเรียนด้านมนุษยศาสตร์ มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก เพราะจะทำให้เราได้รู้จักพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในคณะอักษรศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทำให้สามารถเรียนรู้แล้ววางแผนไปถึงอนาคตได้ นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังจะเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม และสภาพแวดล้อมมากขึ้น มีจิตใจละเอียดอ่อน สามารถรู้จักใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม (http://www.trueplookpanya.com/)

นอกจากนี้ยังมีคณะรุ่นใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอีก ตัวอย่างเช่น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.cusar.chula.ac.th/) หรือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://flas.kps.ku.ac.th/2015/index.php/th/)

แนวทางการประกอบอาชีพ
ต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยนี้เก่งภาษาไม่มีคำว่าตกงานเพราะคนทั้งโลกเริ่มเชื่อมต่อถึงกันอย่างรวดเร็ว ยิ่งจะก้าวเข้าสู่ AEC ที่มีทั้งชาติในอาเซียน แล้วยังมีญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฮ่องกง ที่จะมาติดต่อทำการค้าร่วมกันมากขึ้น คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์กรทั้งรัฐทั้งเอกชนจะต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารหลายภาษา เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำมาค้าขายระหว่างชนชาติต่างๆ ถ้าหากบอกว่าในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้จะเป็นหนึ่งในยุคทองของคนที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาก็คงไม่มีใครกล้าเถียง
ตำแหน่งงานมีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น ครู อาจารย์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณา พิธีกร สื่ออินเทอร์เนต ล่าม นักบิน แอร์โฮสเตท เป็นต้น นอกจากนี้ความได้เปรียบทางด้านภาษาอาจจะทำให้ก่อตั้งธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ที่มารูปภาพ www.dek-d.com

 

กดติดตามหรือแชร์ข่าวสารได้ทางนี้เลย:
Facebook0
Facebook
Twitter61
Visit Us
Instagram20
Google+8
http://upupgradetutor.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c/
Follow by Email20
RSS50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

คำค้นยอดฮิต

ครูสอนอังกฤษ งานสอนพิเศษภาษาอังกฤษ จุฬาติวเตอร์ จุฬาติวเตอร์ นครปฐม จุฬาติวเตอร์ บ้านโป่ง ติวgatpat ติวคณิต ม.4 ติวคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ติวชีวะ ม.4 ติวฟิสิกส์ ม.5 ติว ม.1 ติว ม.3 เข้า ม.4 ติวสอบเข้า ติวออนไลน์ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์จุฬาดีไหม ติวเตอร์ อุดรธานี ติวเพิ่มเกรด ติวแกทแพท ที่ติวเข้ามหาลัย ที่เรียนพิเศษคณิต ที่เรียนพิเศษที่ดีที่สุด ที่เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน สอนตามห้าง สอนผ่านskype สอนผ่าน skype สอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ราคา สอนพิเศษตามบ้าน สอนพิเศษถึงบ้าน สอนพิเศษที่บ้าน สอนพิเศษที่บ้านที่ไหนดี สอนพิเศษออนไลน์ สอบ7วิชาสามัญ หาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษ เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษตัวต่อตัว ขอนแก่น เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่ไหนดี เรียนพิเศษตัวต่อตัว ราคา เรียนพิเศษ อุดรธานี