สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

April 2014

  /    /  April

นิสิตไทยลุกฮือ ! ต้านสอบ U-NET จวก สทศ. เละ ใช้เงินโดยใช่เหตุ ไม่เกิดประโยชน์ บอกนิสิตและนักศึกษาบางคณะจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพของสายอาชีพนั้น ๆ อยู่แล้ว ส่วนเรื่องเอาผล U-NET มาพิจารณาเข้าทำงาน ควรปล่อยให้นายจ้างตัดสินใจเองดีกว่า          จากกรณีที่ วานนี้ ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติให้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ U-NET เพื่อประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามที่กฎหมายกำหนดโดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF โดยจะนำร่องเริ่มทดสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นสุดท้ายของทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบ ใน 4 วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต การรู้เท่าทันสื่อ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ          และในปีการศึกษา 2558 ทาง สทศ.

พลาดไม่ได้ สัมมนาฟรี เรียนแพทย์และบริหารหลักสูตรอินเตอร์ทั้งระดับปริญญาตรีและโทที่มหาวิทยาลัยดังของจีน Nankai University และ Dongbei University of Finance and Economics โดย Ms Emily Chu ตัวแทนสถาบันพร้อมศิษย์เก่าที่จะมาให้ข้มูลเจาะลึกวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 นี้ เวลา 10:00 น. วันเดียวเท่านั้นที่ห้องประชุม 206 ชั้น 2 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ถนนพญาไท ติดกับห้างมาบุญครองสำรองที่นั่งได้ที่ 081 936-5281 หรือ news@studywiz.netนักศึกษาที่สนใจสมัครในงานกรุณานำผลการเรียนและผลภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)มาด้วยสาขาที่เปิดรับสมัครNankai University - Chinese Language Summer Programme-

ในห้วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จีนช่างเป็น Education Destination ที่มีเสน่ห์ยิ่งนัก แม้ว่ายังเป็นรองยุโรป อเมริกาอยู่ก็ตาม แต่การที่แดนมังกรขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ทำให้ได้รับเครดิตไปมากมายจนดึงดูดนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทวีคูณ นักเรียนจากทวีปแอฟริกาครองความเป็นอันดับ 1 ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศจีน โดยจากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุด พบว่า ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนนักศึกษาจากแอฟริกาเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 20% ในทุกปี โดยเมื่อปีค.ศ.2003 มีจำนวนเพียง 1,793 คน แต่ตัวเลขล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมา หรือปีค.ศ.2013 จำนวนพุ่งขึ้นเป็น 30,000 คน แม้ว่าโดยภาพรวมจีนยังเป็นรองยุโรป และสหรัฐอเมริกาอยู่มาก ในเรื่องจำนวนนักเรียนต่างชาติก็ตาม แต่หากมองถึงแอฟริกาในปัจจุบันแล้ว ในบรรดานักวิชาการและนักเรียนที่นี่พวกเขาต่างมองมาที่จีน ด้วยเหตุผลจากการที่บริษัท หรือธุรกิจของจีนกำลังเข้าไปมีอิทธิพลในแอฟริกาแซงหน้ายุโรปและอเมริกาแล้ว ทำให้คนแอฟริกาหันมาใส่ใจในเรื่องการค้ากับจีน และก็ย่อมรวมถึงการเดินทางมาศึกษายังประเทศยักษ์ใหญ่แห่งตะวันออก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเกี่ยวข้องกับคนจีนที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

กรมอนามัยเตือนสงกรานต์เล่นดินสอพองไม่ระวังหวั่นรับเชื้อจุลินทรีย์ สูดดมนานเสี่ยงโรคปอดเรื้อรัง ชี้ดินสอพองที่ขายในท้องตลาดมีจำนวนมากยังไม่ได้ผ่านการฉายรังสี จึงพบเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อก่อโรคอื่นๆ ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ  นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า มีประชาชนบางกลุ่มนำดินสอพองมาใช้ในการเล่นสงกรานต์ ซึ่งดินสอพองที่ใช้เล่นนั้นอาจไม่ได้ทำมาจากดินมาร์ล แต่เป็นยิปซั่มที่ใช้เพิ่มความแข็งแรงในการผลิตกระดาษ พลาสเตอร์ ซีเมนต์ เป็นสารพิษที่อันตรายมาก ถ้าหากเข้าตา หรือสูดดมเข้าปอด โดยปกติดินสอพองมี 2 ประเภท คือ ประเภทที่เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประเภทที่ใช้เป็นเครื่องสำอางหรือใช้สัมผัสร่างกายโดยตรง เช่น ทาหน้า ทาตัว จัดเป็นเครื่องสำอางตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยเกณฑ์มาตรฐานเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้จุลินทรีย์ต้องไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม และสารหนูไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อกรัม สำหรับดินสอพองที่ขายในท้องตลาดมีจำนวนมากยังไม่ได้ผ่านการฉายรังสี จึงพบเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อก่อโรคอื่นๆ ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หากจำเป็นต้องใช้ดินสอพองเล่นสงกรานต์ ระวังอย่าให้เข้าตา จมูกหรือปาก

ต้องการติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษที่บ้าน เสริมจุดแข็ง เน้นจุดอ่อนทุกวิชา!!!! มุ่งมั่นการสอนอย่างเต็มที่ด้วยการเอาใจใส่น้องทุกคน ให้ความเป็นกันเอง สอนเข้าใจทุกเรื่อง ให้ Upupgradetutor ช่วยคุณ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! รับสอนพิเศษทุกวิชา/ทุกระดับชั้น สอนการบ้าน ติวเพิ่มเกรด ติวเตรียมสอบ ไทย ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน ฯลฯสังคม อังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิศวะ บัญชี แพทย์ ฯลฯ

รับสมัครน้องๆ ที่จะขึ้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ที่ต้องการพัฒนาทักษะ ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเน้นการโต้ตอบ และการไขคดี (หาปัญหา ตรวจสอบหลักฐาน และหาข้อสรุป) โดยครูรุ่นใหม่ไฟแรงหลายท่าน ซึ่งจะจัด ทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ เวลา 9.00-12.00 (วิชาละ 1 ชั่วโมง) - สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 8 – 11 เมษายน 2557 - สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 21

เร่งสพฐ.สอบวงโยฯสตรีวิทยา 2 "จาตุรนต์" สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา 2 อย่างเร่งด่วน ระบุ การขอการสนับสนุนจากเอกชนสามารถทำได้ตามความเหมาะสม ถ้าไม่ทำให้โรงเรียนไปผูกพัน หรือตอบแทนด้วยการรับนักเรียน ด้านสพฐ.ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปเสียงแล้ว โดยจะตรวจสอบดูว่าเกิดผลเสียหายกับทางราชการหรือไม่ หากพบว่ามีก็จะต้องดำเนินการลงโทษต่อไป นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องของโรงเรียนสตรีวิทยา 2 นั้น ได้ติดตามเรื่องนี้ โดยสั่งการให้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปตรวจสอบความจริงในส่วนของคลิปเสียงที่ปรากฎแล้ว หากพบมูลจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยต่อไป โดยได้เน้นย้ำว่า ขอให้ได้ข้อสรุปและทางแก้ปัญหาโดยเร็ว และไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก ครูผู้สอนของวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา 2 และโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถสั่งการให้ นายพชรพงศ์ ออกมาแถลงข่าวต่อสังคมได้ เพราะเรื่องการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นสิทธิที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเอง รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ