สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

การโรงแรม Tag

  /  Posts tagged "การโรงแรม"

รักงานบริการ ชอบเข้าสังคม ลักษณะแบบนี้เหมาะกับอาชีพอะไร? น้องๆนักเรียนที่กำลังค้นหาตัวตนของตัวเอง หรือท่านผู้ปกครองที่กำลังสังเกตบุตรหลานของท่าน เพื่อเลือกเส้นทางเดินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวของนักเรียนในอนาคต หากน้องๆกำลังสงสัยว่าตนเองนั้นมีคุณลักษณะที่จะเป็นนักเข้าสังคมได้หรือไม่ เราจะมาหาคำตอบกัน อยากให้น้องๆทำการตรวจสอบความเป็นนักสังคมที่แฝงอยู่ใรตัวเองตามคุณสมบัติต่อไปนี้ทีละข้อ ชอบภาษามากกว่าวิทย์คณิต ไม่ชอบทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก ชอบทำงานให้สังคมอย่างเต็มใจ ชอบให้คำแนะนำ ชอบสอน และเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่น มีไมตรี ใจกว้าง ชอบพบปะผู้อื่น เป็นกันเอง ไม่ชอบให้ใครออกคำสั่ง อาชีพต่างๆของนักสังคม ครู นักจิตวิทยา ล่าม มัคคุเทศก์ ประชาสัมพันธ์ นักฝึกอบรม ทูต นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานต้อนรับ คณะที่คนเหล่านี้ชอบเรียน อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ การโรงแรมต่างๆ ที่มารูปภาพ: http://my.haijai.com/article/child_development/20140323_child_development_1.jpg บทความที่เกี่ยวข้อง บทความที่เกี่ยวข้อง ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนตัดสินใจเลือกคณะ ตอนที่1: ชอบเข้าสังคม ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนตัดสินใจเลือกคณะ ตอนที่2: ชอบสืบสวนสอบสวน ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนตัดสินใจเลือกคณะ ตอนที่3: นักปฏิบัติ