สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

สอบ7วิชาสามัญ Tag

  /  Posts tagged "สอบ7วิชาสามัญ" (Page 3)

ในห้วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จีนช่างเป็น Education Destination ที่มีเสน่ห์ยิ่งนัก แม้ว่ายังเป็นรองยุโรป อเมริกาอยู่ก็ตาม แต่การที่แดนมังกรขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ทำให้ได้รับเครดิตไปมากมายจนดึงดูดนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทวีคูณ นักเรียนจากทวีปแอฟริกาครองความเป็นอันดับ 1 ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศจีน โดยจากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุด พบว่า ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนนักศึกษาจากแอฟริกาเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 20% ในทุกปี โดยเมื่อปีค.ศ.2003 มีจำนวนเพียง 1,793 คน แต่ตัวเลขล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมา หรือปีค.ศ.2013 จำนวนพุ่งขึ้นเป็น 30,000 คน แม้ว่าโดยภาพรวมจีนยังเป็นรองยุโรป และสหรัฐอเมริกาอยู่มาก ในเรื่องจำนวนนักเรียนต่างชาติก็ตาม แต่หากมองถึงแอฟริกาในปัจจุบันแล้ว ในบรรดานักวิชาการและนักเรียนที่นี่พวกเขาต่างมองมาที่จีน ด้วยเหตุผลจากการที่บริษัท หรือธุรกิจของจีนกำลังเข้าไปมีอิทธิพลในแอฟริกาแซงหน้ายุโรปและอเมริกาแล้ว ทำให้คนแอฟริกาหันมาใส่ใจในเรื่องการค้ากับจีน และก็ย่อมรวมถึงการเดินทางมาศึกษายังประเทศยักษ์ใหญ่แห่งตะวันออก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเกี่ยวข้องกับคนจีนที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

กรมอนามัยเตือนสงกรานต์เล่นดินสอพองไม่ระวังหวั่นรับเชื้อจุลินทรีย์ สูดดมนานเสี่ยงโรคปอดเรื้อรัง ชี้ดินสอพองที่ขายในท้องตลาดมีจำนวนมากยังไม่ได้ผ่านการฉายรังสี จึงพบเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อก่อโรคอื่นๆ ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ  นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า มีประชาชนบางกลุ่มนำดินสอพองมาใช้ในการเล่นสงกรานต์ ซึ่งดินสอพองที่ใช้เล่นนั้นอาจไม่ได้ทำมาจากดินมาร์ล แต่เป็นยิปซั่มที่ใช้เพิ่มความแข็งแรงในการผลิตกระดาษ พลาสเตอร์ ซีเมนต์ เป็นสารพิษที่อันตรายมาก ถ้าหากเข้าตา หรือสูดดมเข้าปอด โดยปกติดินสอพองมี 2 ประเภท คือ ประเภทที่เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประเภทที่ใช้เป็นเครื่องสำอางหรือใช้สัมผัสร่างกายโดยตรง เช่น ทาหน้า ทาตัว จัดเป็นเครื่องสำอางตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยเกณฑ์มาตรฐานเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้จุลินทรีย์ต้องไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม และสารหนูไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อกรัม สำหรับดินสอพองที่ขายในท้องตลาดมีจำนวนมากยังไม่ได้ผ่านการฉายรังสี จึงพบเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อก่อโรคอื่นๆ ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หากจำเป็นต้องใช้ดินสอพองเล่นสงกรานต์ ระวังอย่าให้เข้าตา จมูกหรือปาก

รับสมัครน้องๆ ที่จะขึ้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ที่ต้องการพัฒนาทักษะ ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเน้นการโต้ตอบ และการไขคดี (หาปัญหา ตรวจสอบหลักฐาน และหาข้อสรุป) โดยครูรุ่นใหม่ไฟแรงหลายท่าน ซึ่งจะจัด ทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ เวลา 9.00-12.00 (วิชาละ 1 ชั่วโมง) - สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 8 – 11 เมษายน 2557 - สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 21

เร่งสพฐ.สอบวงโยฯสตรีวิทยา 2 "จาตุรนต์" สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา 2 อย่างเร่งด่วน ระบุ การขอการสนับสนุนจากเอกชนสามารถทำได้ตามความเหมาะสม ถ้าไม่ทำให้โรงเรียนไปผูกพัน หรือตอบแทนด้วยการรับนักเรียน ด้านสพฐ.ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปเสียงแล้ว โดยจะตรวจสอบดูว่าเกิดผลเสียหายกับทางราชการหรือไม่ หากพบว่ามีก็จะต้องดำเนินการลงโทษต่อไป นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องของโรงเรียนสตรีวิทยา 2 นั้น ได้ติดตามเรื่องนี้ โดยสั่งการให้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปตรวจสอบความจริงในส่วนของคลิปเสียงที่ปรากฎแล้ว หากพบมูลจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยต่อไป โดยได้เน้นย้ำว่า ขอให้ได้ข้อสรุปและทางแก้ปัญหาโดยเร็ว และไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก ครูผู้สอนของวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา 2 และโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถสั่งการให้ นายพชรพงศ์ ออกมาแถลงข่าวต่อสังคมได้ เพราะเรื่องการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นสิทธิที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเอง รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สทศ. เผยผลสอบ O-NET ม.6 2556 คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตทุกวิชาต่ำกว่าครึ่ง ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชี้โรงเรียนควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งนี้ สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติของการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามวิชา ดังนี้          ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 413,819 คน คะแนนเฉลี่ย 49.26 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน  สังคมศึกษา ผู้เข้าสอบ 414,955 คน คะแนนเฉลี่ย 33.02 คะแนน สูงสุด 86.88 คะแนนต่ำสุด 1.25

ช่วงปิดภาคฤดูร้อนเยาวชนไทยสนใจภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาที่เรียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม และเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น      สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รายงานผลวิจัยการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของเยาวชนไทย สำรวจระหว่างวันที่ 10-14  มีนาคม 2557 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,052 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 51.05 เรียนภาษาต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของปีก่อน ๆ ขณะที่ร้อยละ 59.03 มีความสนใจที่จะเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีนี้      สำหรับภาษาต่างประเทศที่มีความสนใจจะเรียนส่วนใหญ่เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30.43 อยากเรียนภาษาอังกฤษ รองลงมาอยากเรียนภาษาจีน ร้อยละ 24.96 ภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ 13.53 และ

จะเสียเวลา !!! เลือกคณะไปก่อนแล้วค่อยซิ่่ล หรือจะมาค้นหาตัวเองแบบชัด ๆ กับคณะ/สาขานี้ ว่าใช่ตัวเราจริงๆ หรือไม่ ควรจะเลือกเรียนอะไรที่เหมาะกับตัวเรา มาค้นพบคำตอบแบบชี้ชัดเห็นอนาคตได้กับกิจกรรมค้นหาตัวเองครั้งสุดท้าย ก่อนเลือกคณะ กับ อาจารย์แนะแนวที่มีชื่อเสียงมากมายจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ที่จะมาให้คำปรึกษาน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด พูดคุยและซักถามได้เป็นการส่วนตัว ตอบทุกคำถามที่สงสัยพร้อมชี้ชัดความเป็นตัวเองให้เห็นกันแบบสุด ๆ ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ http://expo.eduzones.com/2014/ สนใจออกบูทและร่วมสนับสนุนงาน ติดต่อโทร : 02-5615455 ต่อ 12