สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

KWIT Tag

  /  Posts tagged "KWIT"

3. โรงเรียนกำเนิดวิทย์(KWIT)ภายใต้การดูแลของปตท คัดเลือกเข้าศึกษาปีละ72คน ฟรีทุนการศึกษา http://www.youtube.com/watch?v=XacMPayYnT0 บริษัท ปตท จำกัด มหาชน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นของคนไทยเอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศของเราได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกลายเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมได้ในที่สุด โรงเรียน KWIT พึ่งเปิดใหม่ไม่นาน และอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พึ่งรับนักเรียนเข้าเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา พศ2558 ที่ผ่านมานี้เอง แต่ด้วยความร่วมมือของผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในฐานะประธานที่ปรึกษา ทำให้ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าหลักสูตรการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดังเห็นได้จากผลงาน ความสำเร็จของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) ซึ่งเป็นต้นแบบของ KWIT นั่นเอง ในแต่ละปี KWIT จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงแค่ 72 คน พร้อมทุนการศึกษาให้เปล่าจนจบการศึกษา นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่พึ่งจัดตั้งโดย บริษัท ปตท อีกด้วย แม้ว่า KWIT จะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง