สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ GAT/PAT

  /  คลังข้อสอบ   /  ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ GAT/PAT
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ gat pat

ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ GAT/PAT

ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ GAT/PAT

นักเรียนห้องหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 40 คะแนน ถ้านักเรียนชายสอบได้คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต 35 คะแนน และนักเรียนหญิงสอบได้คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต 50 คะแนน อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  1. 3 : 2
  2. 2 : 3
  3. 2 : 1
  4. 1 : 2
ตอบ  3.
สมมติมีนักเรียนชาย x คน และนักเรียนหญิง y คน
จะได้ 35x+50y/x+y = 40
         35x+50y         = 40x+40y
          10y                 = 5x
           2                     = x/y
ดังนั้น อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิง คือ  2:1
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ gat pat