สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ GAT/PAT

  /  คลังข้อสอบ   /  ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ GAT/PAT
ข้อสอบคณิตศาสตร์ GAT/PAT

ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ GAT/PAT

ตัวอย่างข้อสอบ คณิตศาสตร์ GAT/PAT

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี A(0,0) และ B(2,2) เป็นจุดยอดและ C(X,Y) เป็นจุดยอดในจตุภาค (quadrant) ที่2ที่ทำให้ด้าน ACยาวเท่ากับBC ถ้าพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่ากับ4ตารางหน่วยแล้วจุด C อยู่บนเส้นตรงในข้อใดต่อไปนี้
  1. x-y+4=0
  2. 4x+3y-1=0
  3. 2x-y-3=0
  4. x+y-5=0
ตอบ 1.
จากสูตรการหาพื้นที่ที่กำหนดจุดยอดมาให้
                       |0  0|
                       |2  2|
จะได้ 4 = 1/2  |x  y|
                       |0  0|
                    8=2y-2x
        2x-2y+8 =0
  เอา 2 ตัดทั้งหมด =  x-y+4=0
ดังนั้นจุด C อยู่บนเส้นตรง x-y+4 = 0