สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

  /  คลังข้อสอบ   /  ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT
ข้อสอบ gat pat

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

In order to _____ on expenses, the manager suggested using less paper in the office by circulating information via email.

1. Reduce

2. Enlarge

3. Reuse

4. Reaffirm

5. Stimulate

ตอบ 1

เพื่อที่จะ 1. ลด(reduce) ค่าใช้จ่ายผู้จัดการแนะนำให้ใช้กระดาษที่น้อยที่สุด โดยการหมุนเวียนข้อมูลผ่านทางอีเมล

Enlarge : ทำให้ใหญ่ขึ้น , reuse: นำมาใช้ใหม่, reaffirm:ยืนยันใหม่, stimulate : กระตุ้น