สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

  /  คลังข้อสอบ   /  ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT
gat pat กล่องดินสอ

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

She wanted to follow the rules to the letter,
but she was more nonchalant about them.
1. Unwilling
2. Enthusiastic
3. Nonessential
4. Indifferent
5. Hesitant

ตอบ 4 (nonchalant = indifferent : เมินเฉย, ไม่เอาใจใส่)

Unwilling : ไม่เต็มใจ, Enthusiastic=กระตือรือร้น , Nonessential=ไม่จำเป็น , Hesitant=ลังเลใจ