สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

  /  คลังข้อสอบ   /  ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT
ขอ คะแนน gat pat

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

The doctors suggest that if you are out to
get a tan, you should do it _____, a few
minutes the first day, and so on.
1. Seriously
2. Finally
3. Heavily
4. Gradually
5. Largely

ตอบ 4 ทีละน้อย( Gradually) สังเกตจาก a few minutes there first day, and so on.

Seriously: อย่างหนัก, Largely:อย่างมาก