สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

  /  คลังข้อสอบ   /  ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT
gat-pat-1

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

เมื่อนำรากถั่วเขียวไปตัดขวางจะไม่พบข้อใดต่อไปนี้
1. epidermis
2. พาเรนไคมาและคลอเลงคิมา
3. ขนราก
4. วาร์คิวลาร์แคมเบียม
ตอบ 4
พาเรนไคมามีก็จริงแต่ เนื่องจาก คลอเลงคิมาไม่พบในราก แต่พบในกิ่งอ่อนของลำต้นจึงตอบตัวเลือก 4 เนื่องจาก คลอเลงคิมาไม่มีในราก