สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ข้อสอบ ONET / 9 วิชาสามัญ / ข้อสอบที่โรงเรียน

  /  คลังข้อสอบ   /  ข้อสอบ ONET / 9 วิชาสามัญ / ข้อสอบที่โรงเรียน
ข้อสอบ o net ส พ ฐ

ข้อสอบ ONET / 9 วิชาสามัญ / ข้อสอบที่โรงเรียน

ถ้ามีเหรียญ 3 ชนิด 1 บาท , 5บาท และ 10 บาท จำนวนทั้งสิ้น 11 เหรียญ รวมเป็นเงิน 49 บาท
1. ดังนั้น
A. จำนวนเหรียญ 1 บาท เป็น 2 เท่าของจำนวนเหรียญ 5 บาท
B. จำนวนเหรียญ 1 บาท เป็น 2 เท่าของจำนวนเหรียญ 10 บาท
C. จำนวนเหรียญ 5 บาท เป็น 2 เท่าของจำนวนเหรียญ 10 บาท
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. A เป็นจริงข้อเดียว
2. B เป็นจริงข้อเดียว
3. C เป็นจริงข้อเดียว
4. A และ B เป็นจริงทั้งสองข้อ
5. A และ C เป็นจริงทั้งสองข้อ

ตอบ 1
จากจำนวนเงิน 49 บาท จำนวนเหรียญ 11 เหรียญ
จำนวนเหรียญบาทที่เป็นไปได้ คือ 9 กับ เหรียญ
9 เหรียญเป็นไปไม่ได้
ดังนั้น เหรียญ 1 บาท มี 4 เหรียญ เป็นเงิน 4 บาท
เหรียญ 5 บาทเป็นเงิน 5x บาท
เหรียญ 10 บาท มี(7-x) เป็นเงิน 70-10x บาท
4 + 5x + 70 – 10x = 49
-5x = -25
X = 5
เหรียญ 5 บาท มี 5 เหรียญ
เหรียญ 10 บาท มี 2 เหรียญ