สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ข้อสอบ ONET / 9 วิชาสามัญ / ข้อสอบที่โรงเรียน

  /  คลังข้อสอบ   /  ข้อสอบ ONET / 9 วิชาสามัญ / ข้อสอบที่โรงเรียน
คลังข้อสอบ onet

ข้อสอบ ONET / 9 วิชาสามัญ / ข้อสอบที่โรงเรียน

พระบิดาแห่งกฎหมายไทย คือใคร
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
4. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
5. กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตอบ 3.
มหาอำมาตย์เอก มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463) ทรงเป็นต้นราชสกุลรพีพัฒน์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทย