สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 11 ณ เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

  /  เปิดโลกการศึกษา   /  ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 11 ณ เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 11 ณ เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 11 ณ เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 11 ณ เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2557