สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนตัดสินใจเลือกคณะ ตอนที่1: ชอบเข้าสังคม

  /  บทความน่ารู้   /  ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนตัดสินใจเลือกคณะ ตอนที่1: ชอบเข้าสังคม
สอนพิเศษสังคม

ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนตัดสินใจเลือกคณะ ตอนที่1: ชอบเข้าสังคม

รักงานบริการ ชอบเข้าสังคม ลักษณะแบบนี้เหมาะกับอาชีพอะไร?

น้องๆนักเรียนที่กำลังค้นหาตัวตนของตัวเอง หรือท่านผู้ปกครองที่กำลังสังเกตบุตรหลานของท่าน เพื่อเลือกเส้นทางเดินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวของนักเรียนในอนาคต หากน้องๆกำลังสงสัยว่าตนเองนั้นมีคุณลักษณะที่จะเป็นนักเข้าสังคมได้หรือไม่ เราจะมาหาคำตอบกัน

อยากให้น้องๆทำการตรวจสอบความเป็นนักสังคมที่แฝงอยู่ใรตัวเองตามคุณสมบัติต่อไปนี้ทีละข้อ

 • ชอบภาษามากกว่าวิทย์คณิต
 • ไม่ชอบทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก
 • ชอบทำงานให้สังคมอย่างเต็มใจ
 • ชอบให้คำแนะนำ ชอบสอน และเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่น
 • มีไมตรี ใจกว้าง ชอบพบปะผู้อื่น เป็นกันเอง
 • ไม่ชอบให้ใครออกคำสั่ง

อาชีพต่างๆของนักสังคม

 • ครู
 • นักจิตวิทยา
 • ล่าม
 • มัคคุเทศก์
 • ประชาสัมพันธ์
 • นักฝึกอบรม
 • ทูต
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • พนักงานต้อนรับ

คณะที่คนเหล่านี้ชอบเรียน

 • อักษรศาสตร์
 • มนุษย์ศาสตร์
 • สังคมศาสตร์
 • ครุศาสตร์
 • การโรงแรมต่างๆ

ที่มารูปภาพ: http://my.haijai.com/article/child_development/20140323_child_development_1.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนตัดสินใจเลือกคณะ ตอนที่1: ชอบเข้าสังคม

ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนตัดสินใจเลือกคณะ ตอนที่2: ชอบสืบสวนสอบสวน

ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนตัดสินใจเลือกคณะ ตอนที่3: นักปฏิบัติ