สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT/PAT

  /  คลังข้อสอบ   /  ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT/PAT
แนว ข้อสอบ gat pat

ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT/PAT

ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT/PAT

Choose the closest meanings of the words in the following sentences.
If the cough persists or gets worse, consider seeing a doctor.
What does “persists”  mean?
  1. dissolves
  2. insists
  3. occurs
  4. continues
ตอบ 4.
If the cough persists or gets worse, consider seeing a doctor.
ถ้าอาการไอยังคงยืดเยื้อหรือแย่ลงเรื่อยๆ ลองไปหาหมอ
1. dissolves (vi)   ละลาย, หายไป
2. insists (vi)   ยืนกราน
3. occurs (vi)  เกิดขึ้น
4. continues (vi)    ดำเนินต่อไป  :  >> ข้อนี้ตรงกับคำที่ให้มาคือ gets worse และยังตรงกับความหมายของประโยค คือ ถ้าอาการยังดำเนินต่อไป ก็ควรไปหาหมอ