สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT/PAT

  /  คลังข้อสอบ   /  ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT/PAT
ข้อสอบภาษาอังกฤษ gat/pat

ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT/PAT

ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ GAT/PAT

Choose the closest meanings of the words in the following sentences.

You need to conform in order to succeed in this company.
What does “conform” mean?
  1. be in good form
  2. be competitive
  3. obey the rules
  4. ignore the advice
ตอบ 3.
You need to conform in order to succeed in this company.
คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตัวให้เข้ากับธรรมเนียมของบริษัทเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในบริษัทนี้
need to จำเป็นต้อง
in order to เพื่อที่จะ
succeed ประสบความสำเร็จ
ต้องทำอะไรบางอย่าง ถึงจะประสบความสำเร็จในบริษัทได้
conform ก็ต้องมีความหมายเชิงลบด้วย เพราะในโจทย์ให้มาด้วยกันคือ need to conform (จำเป็นต้อง conform)
1. be in good form (v phase)
   แสดงความสามารถที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี
2. be competitive (v phrase)
   ทะเยอทะยานอยากชนะผู้อื่น
3. obey the rules (v phrase)
    ปฏิบัติตามกฎ
>>ตามกฎระเบียบ มีความหมายเชิงลบ เพราะจริงๆ คงไม่มีใครอยากอยู่ใต้กฎ แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ข้อนี้เหมาะสุด
4. ignore the advice (v phrase)
   เพิกเฉยต่อคำแนะนำ
ข้อนี้ความหมายเชิงลบเช่นกัน แต่ถ้าดูความหมายโดยรวมทั้งประโยค “คุณต้องเพิกเฉยต่อคำแนะนำ เพื่อจะประสบความสำเร็จในบริษัท” ดูขัดแย้งกัน