สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

รับตรง กสพท. ปี 58

  /  ข่าวสารจากสถาบัน   /  รับตรง กสพท. ปี 58
รับตรง กสพท. ปี 58

รับตรง กสพท. ปี 58

รับตรง กสพท. ปี 58

สำหรับกำหนดการ รับตรง กสพท.58 โครงการรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

(คณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน) รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยจ้า (ขอบคุณข้อมูลจากเด็กดีค่ะ)

อัพเดท!! ปฏิทินรับตรง กสพท.58 ตามภาพเลยค่ะน้องๆ ส่วนคณะที่เปิดรับมีดังนี้

– คณะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

– วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ราชวิถี)

– วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (เลิดสิน)

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

– วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

– วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)

– คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

– คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์