สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

วิธีสร้างคำและเรียนรู้ Suffix ตอนที่ 2

  /  อังกฤษแสนสนุก   /  วิธีสร้างคำและเรียนรู้ Suffix ตอนที่ 2
รับสอนภาษาอังกฤษราคาถูก

วิธีสร้างคำและเรียนรู้ Suffix ตอนที่ 2

[chp_marked_text type=”borders” tag=”h3″]intend (v) = ตั้งใจ มุ่งหมาย

Kate had fully intended returning home on Sunday but she couldn’t get a flight.[/chp_marked_text]

intent (n) = เจตนา

He was picked up by the police for loitering with intent.

intent (adj) = ที่ตั้งใจ

Intent upon her work, she ignored the cold.

intention (n) = ความตั้งใจ

I have no intention of helping him after what he said to me.

intentional (adj) = โดยเจตนา

I did trip him , but it wasn’t intentional.

intended (adj) = ว่าที่เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงาน

I shall be there with my intended.

intentionally (adv) = อย่างตั้งใจ

The figures in this report are intentionally misleading.

unintended (adj) = ที่ไม่ตั้งใจ

Some girls are getting unintended pregnancies resulting from contraceptive failure.

 

ที่มา บทความ : หนังสือ BUILD IT UP WORD FORMATION

ที่มา รูปภาพ : carolread.wordpress.com