สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ข้อสอบ สอบเข้า ม.1 ม.4 / สาธิต / เตรียมอุดมฯ / มหิดล

  /  คลังข้อสอบ   /  ข้อสอบ สอบเข้า ม.1 ม.4 / สาธิต / เตรียมอุดมฯ / มหิดล
ข้อสอบ สอบ เข้า ม 4 มหิดล

ข้อสอบ สอบเข้า ม.1 ม.4 / สาธิต / เตรียมอุดมฯ / มหิดล

เอกราชทำแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 55 ข้อ ถ้าเขาทำถูกจะได้ข้อละ 3 คะแนน แต่ถ้าเขาทำผิดจะโดนหักข้อละ 1 คะแนน ถ้าไม่ทำว่างไว้จะได้ 0 คะแนน หลังจากที่เขาทำแบบทดสอบเสร็จ ผลจากการตรวจทานได้คะแนนรวม 124 คะแนน และจะมีจำนวนข้อสอบที่เขาไม่ทำ 3 ข้อ จงหาว่าเอกราชทำแบบทดสอบผิดกี่ข้อ
1. 6
2. 7
3. 8
4. 9
5. 10

ตอบ 3

เอกราชไม่ทำข้อสอบ 3 ข้อ

เขาทำ 52 ข้อ

สมมติว่าเขาทำผิด x ข้อ
เขาทำถูก 52-x ข้อ
3(52-x)-x = 124
156 – 4x = 124
X = 32/4 = 8