สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

อะไรทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงได้

  /  บทความน่ารู้   /  อะไรทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงได้
ทำไมพระอาทิตย์ส่องแสงได้

อะไรทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงได้

ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มก้อนก๊าซที่มีขนาดมหึมาในระบบสุริยจักรวาลของเรา ในใจกลางของกลุ่มก้อนก๊าซนี้มีอุณหภูมิสูงประมาณ 13,000,000 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ทำให้ก๊าซไนโตรเจนเปลี่ยนไปเป็นก๊าซฮีเลียม ในระหว่างที่เกิดปฏิกิริยานี้อยู่ พลังงานนิวเคลียร์ก็ถูกปล่อยออกมา ซึ่งมีบางส่วนที่มาถึงโลกของเราในรูปของแสงและความร้อน เราเรียกว่า แสงอาทิตย์

หากโลกของเราปราศจากแสงอาทิตย์แล้ว สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็ไม่อาจจะดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะสิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่ออาศัยแสงอาทิตย์ จะเห็นว่ามนุษย์เรากินพืชและสัตว์เป็นอาหาร ในขณะที่สัตว์กินพืชเป็นอาหาร และพืชก็ใช้แสงอาทิตย์มาช่วยในการสังเคราะห์แสงต่ออีกทอดหนึ่งด้วย ดังนั้นจุดเริ่มต้นของชีวิตจึงมาจากแสงอาทิตย์

ความร้อนที่เราได้รับจากเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันหรือเถ้าถ่านหินก็ดี สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีจุดกำเนิดมาจากแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น เพราะถ่านหินก็คือซากของพืชในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และน้ำมันก็คือซากของสิ่งมีชีวิตที่หมักหมมกันมานับเป็นล้านๆปี นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์กันว่าอีกประมาณ 1 ล้านปีข้างหน้า ดวงอาทิตย์จะดับ นั่นก็หมายความว่าอีก 1 ล้านปีข้างหน้า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่บนโลกต้องดับสูญไปด้วย เมื่อถึงเวลานั้น มนุษย์คงจะต้องคิดค้นหาวิธีการเพื่อความอยู่รอดของตนต่อไป