สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง

  /  บทความน่ารู้   /  อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง

ในทุกวันจะปรากฎมีน้ำขึ้นน้ำลงวันละ 2 ครั้ง น้ำขึ้นและน้ำลงเป็นผลมาจากแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ ดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของโลกนั้น เมื่อหมุนผ่านไปยังจุดใดของโลก จะทำให้น้ำบนผิวโลกขึ้นพร้อมกัน 2 ส่วน ส่วนที่เป็นบริเวณที่อยู่ตรงกับดวงจันทร์ และอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณที่อยู่ตรงข้ามกับจุดที่มีน้ำขึ้นนั้น ในรอบ 1 ปี จะมีน้ำขึ้นมากที่สุด 2 ครั้ง ซึ่งปรากฎการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ใกล้โลกมากที่สุด เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า ระยะน้ำขึ้นสูง