สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

เรียนพิเศษที่ไหนดี

  /  บทความน่ารู้   /  เรียนพิเศษที่ไหนดี

เรียนพิเศษที่ไหนดี

โรงเรียนในระบบ  ก็เหมือนโรงงาน  ที่สร้างบล็อกสินค้า และใช้เทคโนโลยีในการผลิต  แบบเดียวกัน เราจะได้สินค้าที่เหมือนกันทุกประการ  แต่สำหรับมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายและความแตกต่าง การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวง  จึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับความแตกต่างของคนแต่ละคนได้  เราจึงต้องมีการเรียนพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน และการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว  เป็นการสร้างคุณสมบัติพิเศษให้กับผู้เรียนเฉพาะบุคคลโดยตรง  ซึ่งอยู่เหนือกว่าคำว่า ศักยภาพ  และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสิ่งพิเศษให้เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง

และต่อไปนี้คือ วิธีการประเมินเพื่อเลือกที่เรียนพิเศษ  รวมถึงการเลือกครูสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว  เพื่อที่เราจะได้เจอ รูปแบบของการเรียนพิเศษที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

ทำไมต้องเรียนพิเศษ
เครดิต Pixabay

1.การสอบถามจากคนรอบข้าง เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการมองหาสถานที่เรียนพิเศษตัวต่อตัว  นั่นคือการสอบถามจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  คนเหล่านี้จะบอกเรื่องราวของผู้สอนได้เป็นอย่างดี  และผู้สอนที่ได้รับการแนะนำ  มักมีผลงานที่น่าพอใจในระดับที่ต้องบอกต่อ แต่ทั้งนี้  หลังจากได้รายการตัวเลือกที่น่าสนใจมาแล้ว  เราก็ควรที่จะสอบถามรายละเอียดเพื่อประเมินในความเห็นส่วนตัวของเราเพิ่มเติมด้วย

  1. พบครูสอนพิเศษโดยตรง โดยเฉพาะการเรียนพิเศษตัวต่อตัว  เราจำเป็นจะต้องประเมินตัวผู้สอนร่วมด้วย ครูบางคนเก่งในเรื่องทฤษฎี  แต่ขาดทักษะในเรื่องการสอน  และการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน  หรือบางคน พูดจาดี  มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ  แต่มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพอๆกับผู้เรียน  สิ่งเหล่านี้  จะต้องเป็นส่วนผสมที่ลงตัว  ครูสอนพิเศษที่ดี  จะต้องมีความรู้ในระดับดี ถึงดีมาก  และจะต้องมีทักษะในการสอนและสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างดี  โดยเฉพาะการสื่อสารกับตัวผู้เรียน
  2. ประกาศรับสมัครด้วยตัวเอง วิธีการนี้ เราจะต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวทั้งของผู้ปกครอง และของเด็กร่วมกันในการประเมิน   ผู้สอนที่ดีจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของผู้เรียน และพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความพร้อมสำหรับการเพิ่มศักยภาพ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง  เพราะในอนาคต  เด็กจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราไม่ต้องการครู ที่ทำตัวเป็นไม้บรรทัด ถ้าไม่ตรงกับแนวของครู คือผิด  และเราไม่ต้องการครูที่เป็นแค่เทปบันทึกภาพ ที่สอนได้อย่างเดียว  แต่ไม่สามารถโต้ตอบกับเด็กได้  แต่เราต้องการครูที่มีชีวิต  ความคิด และมีมาตรฐานความรู้ในระดับที่จะสามารถช่วยพัฒนาตัวผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดได้
เรียนพิเศษ
เครดิต Pixabay

จุดมุ่งหมายหลักของการเรียนพิเศษ คือ การเพิ่มศักยภาพให้กับตัวผู้เรียน  ผู้สอนที่มีความพร้อมสูงสุด จะต้องบอกเราได้ว่า อะไรคือ   สิ่งที่เขาจะทำเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในตัวผู้เรียน  เขามองเห็นอะไรในตัวผู้เรียน จุดอ่อน  จุดแข็ง  จุดที่ควรได้รับการพัฒนาตามลำดับก่อนหลัง   แผนการสอน  และรายงานความคืบหน้า จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี  ทั้งในส่วนของผู้สอน และผู้เรียน  แต่ทั้งนี้ผู้ปกครองก็ต้องยืดหยุ่นให้กับผู้สอนด้วย  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการปรับแผนการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ และเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ผู้สอนต้องเผชิญพร้อมกับผู้เรียน

อีกส่วนที่สำคัญ  คือ ช่วงเวลาหลังการเรียน ครูสอนพิเศษควรจะต้องมีเวลาเผื่อเอาไว้สำหรับ การพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคย  และผ่อนคลาย  พร้อมช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน   อย่างน้อยที่สุด  ก็จะต้องมีเวลาในการตอบข้อซักถาม  อย่าลืมว่า ทุกคำถาม  มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน  และควรได้รับความใส่ใจจากผู้สอนเสมอ  ถ้าไม่มีเวลาจริงๆ  ก็ควรจะต้องสร้างช่องทางการติดต่อที่สามารถเชื่อโยงกับผู้เรียนได้ถามคำถามตลอดเวลา  ที่เกิดข้อสงสัย  ทุกคำตอบของผู้สอนล้วนมีความสำคัญ  เพราะมันหมายถึงการใส่ใจ  และการดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา  สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงความจริงใจ  และความปรารถนาดีในตัวผู้เรียนอย่างจริงจัง  และเด็กจะซึมซับความรู้สึกเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี  เขาจะยินยอมและให้ความร่วมมือในทุกๆการเรียนการสอน  ซึ่งท้ายที่สุดประโยชน์ทั้งหมดจะตกอยู่ที่ตัวผู้เรียนเองทั้งสิ้น

ผู้ปกครองหรือน้องๆท่านใดสนใจเรียนพิเศษกับ Upupgradetutor

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel : พี่จึ๊ง 080-235-9724

Line : natpisa.ki 

Instragram : upupgradetutors

Website : www.upupgradetutor.com

Facebook: www.facebook.com/upupgradetutors