สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

Instructor List

  /  Instructor List

ผู้นำทีมติวเตอร์

ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์จาก Tokyo Institute of Technology

ที่ปรึกษานักเรียน และผู้ปกครอง/หลักสูตร

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษานักเรียน และผู้ปกครอง

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์