สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ค่ายฤดูร้อน จุฬาฯ Teach For Thailand สำหรับน้องม.ต้น ฟรี!!

  /  เปิดโลกการศึกษา   /  ค่ายฤดูร้อน จุฬาฯ Teach For Thailand สำหรับน้องม.ต้น ฟรี!!
Teach For Thailand

ค่ายฤดูร้อน จุฬาฯ Teach For Thailand สำหรับน้องม.ต้น ฟรี!!

รับสมัครน้องๆ ที่จะขึ้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ที่ต้องการพัฒนาทักษะ

ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเน้นการโต้ตอบ และการไขคดี (หาปัญหา ตรวจสอบหลักฐาน และหาข้อสรุป) โดยครูรุ่นใหม่ไฟแรงหลายท่าน

ซึ่งจะจัด ทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ เวลา 9.00-12.00 (วิชาละ 1 ชั่วโมง)
– สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 8 – 11 เมษายน 2557
– สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 21 – 25 เมษายน 2557
– สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557

*ต้องมาทั้ง 3 สัปดาห์
*ม.ต้นเท่านั้น
*รับจำนวนจำกัด

*********** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย *************

กรอกใบสมัคร ออนไลน์ที่ 
https://docs.google.com/a/teachforthailand.org/forms/d/1aToCZnLakiMcL770pQ6UIN__73clozTBOTLsRcI5wcM/viewform

สอบถามรายละเอียดโทร 091-225-0017 (หมู)