สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

ผลสอบ O-NET ม.6 2556 สทศ. พบเด็กสอบตกทั้งประเทศ

  /  เปิดโลกการศึกษา   /  ผลสอบ O-NET ม.6 2556 สทศ. พบเด็กสอบตกทั้งประเทศ
สถิติสอบ O-NET

ผลสอบ O-NET ม.6 2556 สทศ. พบเด็กสอบตกทั้งประเทศ

สทศ. เผยผลสอบ O-NET ม.6 2556

คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตทุกวิชาต่ำกว่าครึ่ง

ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ชี้โรงเรียนควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน

ทั้งนี้ สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติของการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามวิชา ดังนี้

         ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 413,819 คน คะแนนเฉลี่ย 49.26 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน
 สังคมศึกษา ผู้เข้าสอบ 414,955 คน คะแนนเฉลี่ย 33.02 คะแนน สูงสุด 86.88 คะแนนต่ำสุด 1.25 คะแนน
 ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 414,688 คน คะแนนเฉลี่ย 25.35 คะแนน สูงสุด 98.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 414,984 คน คะแนนเฉลี่ย 20.48 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
 วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 413,839 คน คะแนนเฉลี่ย 30.48 คะแนน สูงสุด 93.00 คะแนน ต่ำสุด 3.00 คะแนน
 สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เข้าสอบ 413,458 คน คะแนนเฉลี่ย 62.03 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 2.50 คะแนน
 ศิลปะ ผู้เข้าสอบ 413,417 คน คะแนนเฉลี่ย 29.00 คะแนน สูงสุด 71.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้เข้าสอบ 413,400 คน คะแนนเฉลี่ย 49.98 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ เปิดเผยว่า โดยภาพรวมคะแนนถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา การที่เด็กทำคะแนนได้ไม่ถึงครึ่งสะท้อนว่าโรงเรียนควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน แต่ทั้งนี้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา เด็กทำคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน