สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

หลักสูตรในจุฬาฯมาแรง!!! ที่หลายคนไม่รู้จัก เรียนเกษตร แต่ปริญญาศิลปศาสตร์?

  /  เปิดโลกการศึกษา   /  หลักสูตรในจุฬาฯมาแรง!!! ที่หลายคนไม่รู้จัก เรียนเกษตร แต่ปริญญาศิลปศาสตร์?
ocare chula

หลักสูตรในจุฬาฯมาแรง!!! ที่หลายคนไม่รู้จัก เรียนเกษตร แต่ปริญญาศิลปศาสตร์?

ด่วน!!! จุฬาปั้นบัณฑิตเกษตรรุ่นใหม่ มุ่งให้เป็นเถ้าแก่

ocareจุฬา

ocareจุฬา

เกษตรกรเป็นอาชีพที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนวิถี หลากหลายประเทศชั้นนำของโลกกำลังให้ความสำคัญกับการทำเกษตรกรรมยุคใหม่โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกำกับดูแล (smart farm) บริหารกิจการจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นเสาหลักของแผ่นดินก็ไม่นิ่งนอนใจได้จัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตสายนี้ให้เติบโตไปบนเส้นทางของผู้ประกอบการ หรือเถ้าแก่ผู้เป็นเจาของกิจการทางด้านเกษตรกรรมยุคใหม่

สิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจ และแตกต่างจากคณะเกษตรในมหาวิทยาลัยอื่น คือ คณะเกษตรในมหาวิทยาลัยอื่นโดยทั่วไปจะเน้นลงลึกเชี่ยวชาญในเรื่องที่ค่อนข้างมีขอบเขตจำกัด และจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเด็กที่จบมาจากคณะเกษตรหล่านี้ จะได้ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่สำหรับจุฬาลงกรณ์สาขานี้จะได้ปริญญาบัณทิตทางด้านศิลปศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรถูกออกแบบให้ไม่ต้องเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปอีกสามารถเรียนจบออกไปประกอบอาชีพได้ทันที และเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างกว้างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำเกษตรครบวงจร เรียกง่ายๆว่าเน้นปฏิบัติจริง ทำจริง

เกษตรจุฬา

เกษตรจุฬา

แม้จะได้ไม่ได้ปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ แต่รูปแบบการเรียนก็ยังคงสอดแทรกความรู้ทฤษฎี กระบวนการคิด จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่อย่างสม่ำเสมอ หลักสูตรการเรียนค่อนข้างที่จะท้าทาย เรียนที่จุฬาในกรุงเทพจนถึงปีสองเทอมสอง จากนั้นจะย้ายไปลงพื้นที่ที่จังหวัดน่าน ซึ่งจุฬาได้ตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่ายภูมิภาค จุฬาฯเอาไว้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ลงมือทำจริงที่น่านจนปีสี่เทอมสองจึงย้ายกลับมาสู่กรุงเทพเตรียมความพร้อมที่จะสำเร็จการศึกษาต่อไป ข้อดีของการเรียนรู้ลงพื้นที่จริงกับเกษตรกรจริงทำให้เข้าใจปัญหาจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างละเอียด สามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการต้นทุนจากฟาร์มจนสู่มือลูกค้าหรือผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้จะเกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือสมัยใหม่ นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคง ผลกำไรที่สูงขึ้น พร้อมความมั่นคั่งที่ยั่งยืน

สำหรับน้องๆหรือท่านผู้ปกครองที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาต่อได้ที่
http://www.cusar.chula.ac.th/

credit รูปภาพ : http://picpost.postjung.com/260699.html