สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

สอนตามห้าง Tag

  /  Posts tagged "สอนตามห้าง" (Page 3)

เร่งสพฐ.สอบวงโยฯสตรีวิทยา 2 "จาตุรนต์" สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา 2 อย่างเร่งด่วน ระบุ การขอการสนับสนุนจากเอกชนสามารถทำได้ตามความเหมาะสม ถ้าไม่ทำให้โรงเรียนไปผูกพัน หรือตอบแทนด้วยการรับนักเรียน ด้านสพฐ.ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปเสียงแล้ว โดยจะตรวจสอบดูว่าเกิดผลเสียหายกับทางราชการหรือไม่ หากพบว่ามีก็จะต้องดำเนินการลงโทษต่อไป นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องของโรงเรียนสตรีวิทยา 2 นั้น ได้ติดตามเรื่องนี้ โดยสั่งการให้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปตรวจสอบความจริงในส่วนของคลิปเสียงที่ปรากฎแล้ว หากพบมูลจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยต่อไป โดยได้เน้นย้ำว่า ขอให้ได้ข้อสรุปและทางแก้ปัญหาโดยเร็ว และไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก ครูผู้สอนของวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา 2 และโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถสั่งการให้ นายพชรพงศ์ ออกมาแถลงข่าวต่อสังคมได้ เพราะเรื่องการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นสิทธิที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเอง รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สทศ. เผยผลสอบ O-NET ม.6 2556 คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตทุกวิชาต่ำกว่าครึ่ง ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชี้โรงเรียนควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งนี้ สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติของการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามวิชา ดังนี้          ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 413,819 คน คะแนนเฉลี่ย 49.26 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน  สังคมศึกษา ผู้เข้าสอบ 414,955 คน คะแนนเฉลี่ย 33.02 คะแนน สูงสุด 86.88 คะแนนต่ำสุด 1.25

ช่วงปิดภาคฤดูร้อนเยาวชนไทยสนใจภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาที่เรียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม และเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น      สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รายงานผลวิจัยการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของเยาวชนไทย สำรวจระหว่างวันที่ 10-14  มีนาคม 2557 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,052 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 51.05 เรียนภาษาต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของปีก่อน ๆ ขณะที่ร้อยละ 59.03 มีความสนใจที่จะเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีนี้      สำหรับภาษาต่างประเทศที่มีความสนใจจะเรียนส่วนใหญ่เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30.43 อยากเรียนภาษาอังกฤษ รองลงมาอยากเรียนภาษาจีน ร้อยละ 24.96 ภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ 13.53 และ

จะเสียเวลา !!! เลือกคณะไปก่อนแล้วค่อยซิ่่ล หรือจะมาค้นหาตัวเองแบบชัด ๆ กับคณะ/สาขานี้ ว่าใช่ตัวเราจริงๆ หรือไม่ ควรจะเลือกเรียนอะไรที่เหมาะกับตัวเรา มาค้นพบคำตอบแบบชี้ชัดเห็นอนาคตได้กับกิจกรรมค้นหาตัวเองครั้งสุดท้าย ก่อนเลือกคณะ กับ อาจารย์แนะแนวที่มีชื่อเสียงมากมายจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ที่จะมาให้คำปรึกษาน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด พูดคุยและซักถามได้เป็นการส่วนตัว ตอบทุกคำถามที่สงสัยพร้อมชี้ชัดความเป็นตัวเองให้เห็นกันแบบสุด ๆ ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ http://expo.eduzones.com/2014/ สนใจออกบูทและร่วมสนับสนุนงาน ติดต่อโทร : 02-5615455 ต่อ 12