สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

เรียนพิเศษที่ไหนดี Tag

  /  Posts tagged "เรียนพิเศษที่ไหนดี"

เรียนในห้องเรียนไม่พอหรือ? ทำไมต้องเรียนพิเศษส่วนตัว?   จากการพูดคุยกับผู้ปกครอง และนักเรียนจำนวนมาก ผมพบเรื่องที่น่าตกใจภายใต้ระบบการศึกษาของโรงเรียนจำนวนมาก สิ่งนั้นคือการเรียนการสอนอันอ่อนแอ และไม่ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาได้วางไว้ บุคคลากรผู้สอนในโรงเรียนหลายท่านจะสอนแบบไม่มีการเตรียมการสอนที่ดีพอ เช่น การสอนแบบแตะๆที่ผิวไม่เจาะลึกถึงตัวแก่นของบทเรียน เป็นต้น หรือบางโรงเรียนมีการสอนไม่ครบทุกบทเรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน บ้างก็อ้างว่าสอนไม่ทัน บ้างก็ตั้งใจที่จะไม่สอนเลย นักเรียน และท่านผู้ปกครองบางคนอาจไม่ทันสังเกตสิ่งเหล่านี้ เพราะข้อสอบวัดผลภายในโรงเรียนก็จะครอบคุลมแค่เนื้อหาที่ผู้สอนได้ทำการสอนเท่านั้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าเด็กๆหลายคนเรียนเก่งสามารถทำคะแนนสอบได้ดี และหลงคิดว่าข้อสอบในโรงเรียนพวกนี้ใช้วัดผลการเรียนรู้ได้