สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

เรียนพิเศษโลจิสติกส์ Tag

  /  Posts tagged "เรียนพิเศษโลจิสติกส์"

Logistics เรียนอะไร เรียนไปทำไม ? แท้จริงแล้ว Logistics คือการศึกษาในสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมาอย่างยาวนาน นั่นก็คือการขนส่ง แต่มุ่งเน้นไปที่การขนส่งสิ่งของ เช่น วัตถุดิบ หรือสินค้า ในปัจจุบันโลกได้เชื่อมต่อกันมากขึ้นตัวเลือกของการขนส่งจึงมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางบก น้ำ หรือ อากาศ เมื่ออุตสาหกรรมการผลิต และการขายส่งสินค้าขยายตัว โดยเฉพาะในประเทศไทยที่อนาคตอันใกล้จะเปิด AEC ส่งผลให้การบริหารจัดการที่ดีหรือ logistics จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น การบริหารจัดการที่ดีของการขนส่ง และจัดเก็บสินค้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักๆสามประการของลูกค้า 1. ตรงเวลา: สินค้าบางอย่าง หรือวัตถุดิบบางอย่าง มีความจำเป็น และสำคัญอย่างมากที่จะต้องนำส่งถึงจุดหมายปลายทางได้ทันเวลา มิฉะนั้นอาจเกิดความสูญเสียได้ เช่นวัตถุดิบหมดอายุก่อนใช้งาน หรือสินค้าไม่ทันตอบสนองความต้องการทำให้สินค้าขาดตลาดเป็นต้น 2. ต้นทุนเหมาะสม: ขณะที่ต้องทำการควบคุมเวลาให้เกิดความรวดเร็วในการขนส่ง หรือกระจายสินค้านั้น สิ่งที่ต้องคำนึงควบคู่ไปด้วยก็คือต้นทุนการขนส่ง เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในเวลาที่จำกัด การวางแผนที่รัดกุมกับคำสั่งการขนส่งสินค้าจึงมีความจำเป็น เช่น