สมัครเรียนพิเศษ โทร. 080-235-9724

Line id: natpisa.ki

Image Alt

TCAS คืออะไร

  /  บทความน่ารู้   /  TCAS คืออะไร

TCAS คืออะไร

รู้จักระบบ TCAS 61
ระบบที่ใช้ในการคัดเลือกการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561 ใช้ชื่อว่า Thai University Central Admission System หรือ TCAS 61 เป็นระบบกลางในการบริหารจัดการการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของน้องๆ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 รอบ แต่ละรอบก็จะมีเงื่อนไขที่ต่างกัน ถ้าสอบติดในรอบไหนแล้วก็จะไม่สามารถสมัครในรอบต่อไปได้ โดยทั้ง 5 รอบประกอบไปด้วย
รอบที่ 1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา
รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น
รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระกำหนดการของระบบ TCAS 61
ทดสอบ Icon รอบที่ 1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับตรงที่คัดเลือกโดยการใช้ Portfolio เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (ไม่มีการสอบข้อเขียน)
สรุปงานแถลงข่าว! ระบบการสอบเข้ามหา'ลัยปี 61 พร้อมชื่อใหม่ "ระบบ TCAS 61"
ทดสอบ Icon รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา (เช่น โควตาภาค โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาพื้นที่)
สรุปงานแถลงข่าว! ระบบการสอบเข้ามหา'ลัยปี 61 พร้อมชื่อใหม่ "ระบบ TCAS 61"
ทดสอบ Icon รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (โครงการรับตรงทั่วประเทศ กสพท รับตรงทั่วไป) สมัครผ่านระบบ TCAS
สรุปงานแถลงข่าว! ระบบการสอบเข้ามหา'ลัยปี 61 พร้อมชื่อใหม่ "ระบบ TCAS 61"
ทดสอบ Icon รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น
สรุปงานแถลงข่าว! ระบบการสอบเข้ามหา'ลัยปี 61 พร้อมชื่อใหม่ "ระบบ TCAS 61"
ทดสอบ Icon รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ
สรุปงานแถลงข่าว! ระบบการสอบเข้ามหา'ลัยปี 61 พร้อมชื่อใหม่ "ระบบ TCAS 61"

จำนวนรับในระบบ TCAS 61
รอบที่ 1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)    44,258  ที่นั่ง
รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา                           68,050  ที่นั่ง
รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน                            44,390  ที่นั่ง
รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น                                34,744  ที่นั่ง
รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ                              15,064  ที่นั่ง

เก็บประเด็นงานแถลงข่าว
          ทดสอบ Icon ระบบ TCAS 61 เป็นระบบกลางที่ช่วยให้การบริหารจัดการการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย โดยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ลดการเดินทางสอบ ลดการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบและอื่นๆ ลดช่องทางการเสียโอกาสในการสอบติดหลายที่และไม่เรียน และให้น้องๆ ได้ใช้เวลาในชีวิตมัธยมศึกษาให้มากที่สุด การสอบทั้งหมดจะเริ่มหลังจากที่เรียนจบ ม.6 แล้ว

          ทดสอบ Icon ระบบนี้ไม่ใช่ระบบเอนทรานซ์และไม่ใช่ระบบแอดมิชชั่น แต่เป็นระบบใหญ่ที่มีรอบแอดมิชชั่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ (คือ รอบที่ 4 นั่นเอง)

          ทดสอบ Icon การรับรอบที่ 1 รอบ Portfolio จะเป็นการสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย ใช้เป็นการสมัครแบบออนไลน์ อัพโหลดเอกสารและอาจจะมีการอัพโหลดความสามารถของตนเอง เช่น อัดคลิปการรำของตัวเอง ส่งให้โครงการรับตรงนั้นดู เป็นต้น

          ทดสอบ Icon การรับรอบที่ 2 โควตา (ไม่ได้รับทั่วประเทศ) สมัครที่มหาวิทยาลัย รอบนี้จะเน้นการใช้คะแนนกลาง (O-NET, GAT PAT, วิชาสามัญ) แต่สามารถจัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเองได้ แต่ต้องไม่ใช่วิชาที่การสอบกลางมีอยู่แล้ว โดยการจัดสอบต้องอยู่ในช่วง 24 ก.พ. – 12 เม.ย.61 และต้องไม่ทับกับ 3 ข้อสอบกลาง คือ O-NET, GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ (สามารถจัดสอบวันธรรมดาได้)

          ทดสอบ Icon โครงการ กสพท จัดอยู่ในรอบ 3 ซึ่งในรอบนี้ สามารถเลือกได้ 4 อันดับ โดย กสพท นับเป็น 1 อันดับ ซึ่ง 3 อันดับที่เหลือห้ามเลือกคณะทับซ้อนกันกับ กสพท เช่น เลือกแพทย์ 4 อันดับใน กสพท แล้ว จะมาเลือกแพทย์อีก 3 อันดับไม่ได้ (บังคับกลายๆ ว่าถ้าน้องๆ เลือกแพทย์ใน กสพท ไปแล้วก็ต้องลงแค่ใน กสพท)

          ทดสอบ Icon ถ้าติดรอบก่อนไปแล้ว เช่น ติดในรอบที่ 2 จะไม่สามารถสมัครในรอบต่อไป คือรอบที่ 3 ได้ เว้นแต่ว่าจะสละสิทธิ์ก่อนที่ ทปอ. จะส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัย (ต้องสละสิทธิ์ให้ทันเวลาของระบบ ซึ่งการสละสิทธิ์ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย )

          ทดสอบ Icon เด็กซิ่วมีสิทธิ์เท่ากับเด็ก ม.6 ปี 61 จะสมัครโครงการไหนก็ได้ ต้องยึดตามระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย

Credit : https://www.dek-d.com/tcas/45837/